از آدمها نپرسید "چرا"ناراحتن.....!

برای اشکها و بغضهایشان..."دلیل"نخواهید..!

بغض های ناخواسته.....

گریه های بی اراده...

دلیل نمیخواهد...!!!

بهانه نمیشناسد...!

یک دل" پر "میخواهد...

و یک" حس" عجیب"...

که نه "او"میتواند توضیح دهد..

و نه "تو"میتوانی درک کنی..

پس "بدون"سوال کنارش باش...!!!

"همین"!!

منبع اصلی مطلب : You Need Love
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کنارم باش.......