گذشت ,بعضییه روزی همه ی زخمهای زندگی خوب میشه✨

اما بعضی حرفا هیچوقت فراموش نمیشه✨

نه که چون حرفه تلخه، نه ؛چون کسی بهت میگه که انتظارشو نداشتی✨

رفتار بعضی از آدما هیچوقت از ذهنت پاک نمیشه شاید اون رفتار از نظر خیلیا،بد نباشه اما فقط خودتویی که میفهمی چقدر به خاطر رفتارش داغون شدی✨

بعضی وقتا باید سکوت کنی و فقط به خاطر خودت پیگیر چیزی نشی

اما هیچوقتم یادت نمیره که چی بهت گذشت تا " گذشت ✨

منبع اصلی مطلب : You Need Love
برچسب ها : گذشت ,بعضی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : گذشت اما........